Directiva

Presidente: Luis Veloso Rodríguez.

Vicepresidente: José Manuel Iglesias Araújo.

Secretaria: María Cruz Pereira Iglesias.

Tesoureiro: Juan Romero Fernández.

Vogais: Avelino Palmou López e Roberto Rodríguez García.