Se prefires o formulario en papel, descarga o seguinte arquivo, imprímeo e preséntao nas nosas instalacións debidamente cumplimentado:

O pago faise a través da app CLUBER