Se prefires o formulario de toda a vida (en papel), descarga o seguinte arquivo, imprímeo e preséntao nas nosas instalacións debidamente cumplimentado:

Clic aquí para descargar o formulario de inscrición en PDF